Hudební víkendy

Nejbližší víkend más čeká první víkend v listopadu 2019!

PODZIMNÍM TÉMATEM BUDOU INDIÁNI SE ZAJÍMAVÝMI HOSTY!

 

Organizujeme prodloužený hudební víkend pro mládež do 18 let. Od pátku do neděle by probíhaly individuální i skupinové semináře různých druhů i náročností. Myslíme si, že ve společnosti 20-25 dětí mohou vzniknout zajímavé hudební projekty. Cílem našeho připraveného programu by mělo být celkové zdokonalení našich svěřenců v hudebních oblastech, ve kterých se pohybujeme. Děti se naučí základy rytmiky, hudební nauky, zpěvu, zájemci se mohou zdokonalovat ve hře na piano, kytaru nebo flétny. Dalšími poznatky z hudebního víkendu mohou být základy technického zajištění – tedy zvukařiny. Po celý víkend bude k dispozici jednoduchý zvukový aparát. Zájemci mohou vyzkoušet zvukařskou práci a všichni účastníci budou zkoušet svá vystoupení na mikrofony. Závěrem našeho programu by byl připravený koncert pro rodiče a známé. Měly by zaznít nové, nebo alespoň nově upravené písně, určitě i jedna společná sborová píseň.