Letní tábor hudební

Letošní tábor 2019 bude probíhat opět v Rakousech
V TERMÍNU 25.-30.8.2019
Zapište si do diářů 🙂

Přihláška-a-info-Hudební-tábor-Rakousy-2019

Organizujeme letní tábor pro mládež do 18 let. Celý týden by probíhaly individuální i skupinové hudební semináře různých druhů i náročností.

Myslíme si, že ve společnosti do 30 dětí mohou vzniknout zajímavé hudební projekty. Cílem našeho připraveného programu by mělo být celkové zdokonalení našich svěřenců v hudebních oblastech, ve kterých se pohybujeme, nalezení nových kamarádů a případně i vznik nových kapel. Dalšími poznatky z hudebního tábora mohou být základy technického zajištění – tedy zvukařiny. Po celý týden bude k dispozici jednoduchý zvukový aparát. Zájemci mohou vyzkoušet

zvukařskou práci a všichni účastníci budou zkoušet svá vystoupení na mikrofony. Mezi muzikantskou práci bude zařazena i spousta her pro zasmání, odreagování a poznání sama sebe i ostatních. Závěrem našeho programu bude připravený koncert pro rodiče a známé. Měly by zaznít nové, nebo alespoň nově upravené písně, určitě i jedna společná sborová píseň.

Pro rodiče a širší okolí proběhne v pátek 31.8. závěrečný koncert, kterým bude tá

bor pro děti ukončen. Navazovat bude AFTER VÍKEND pro rodiče s programem