Ceník

Vážení zájemci,

Vzhledem k personálnímu obsazení, kapacitám učeben a stále narůstajícímu počtu zájemců o hudbu (což nás velmi těší), jsme byly nuceny udělat několik změn v organizaci pravidelných lekcí studia Kokos. Věříme, že to povede k zefektivnění naší práce a nový systém bude ku prospěchu všech zúčastněných.

I nadále předpokládáme, že zájemci o naši výuku se budou aktivně podílet na veřejných vystoupeních, hudebních soutěžích, pořádaných nejen studiem Kokos, z. s. a pobytových akcí, které Studio Kokos, z. s. pro své účastníky několikrát do roka pořádá. Práce našich lektorů totiž hlavně k těmto cílům směřuje.

Děkujeme za Vaši přízeň a doufáme, že se s Vámi budeme i nadále potkávat.

Alenka, Katka a Hanka = Vaše Kokosmamky 🙂

 

Nabídka výuky ve školním roce 2021/2022

Výuku dělíme do dvou okruhů:

  1. Výuka „skupinová“, která se bude řídit školním rokem, platba bude rozdělená na dvě částky za I. a II. Pololetí a hodiny jednotlivých lekcí budou na školní rok časově dané.

V rámci takto organizovaných hodin se budete moci přihlásit na: Sbor Studia Kokos, Přípravku na sbor(podle zájmu) a Skupinovou výuku kytary, ukulele, pop zpěv…,  (více k jednotlivým lekcím najdete níže). 

  1. Výuka v lekcích, kde si budete moci zakoupit 1, 6 nebo 13 lekcí u daného lektora dle Vašeho zaměření. Tyto lekce jsou primárně určeny pro jednotlivce, případně kapely (více najdete níže). Platnost lekcí je časově omezena pouze školním rokem.

 

Konkrétní nabídka lekcí:

!!!PRO PŘIHLÁŠENÍ NA LEKCI KLIKNĚTE NA JMÉNO LEKTORA!!!

Ad 1: „Skupinová“ výuka ve školním roce:

Název a popis lekce Lektor

 

Cena za osobu/pololetí (13 lekcí) Termín
Hudební nauka

Skupinová výuka hudební nauky od základů po harmonie. Doporučujeme starším žákům, kteří si chtějí ujasnit, co jak funguje a co už v praxi používají, jen neví proč. Vítaní jsou i dospělí účastníci.

více ZDE

Alenka 1000,- ONLINE

(jsou hotová a připravená videa, k dispozici je konzultace s Alenkou)

 

Sbor Studia Kokos

Aktuálně vystupující sestava sboru. Budou se dělat nové písně a staré, již udělané písně se pouze opakují dle potřeb vystoupení.  Pro nové zájemce je určena přípravka na Sbor.

90 minut

Marcelka

Annie

1000,- ?
Přípravka na Sbor

Je určena pro nové zájemce, kteří se chtějí přidat ke Sboru Studia Kokos. Budou se zde opakovat písně, které už ve sboru nerozebíráme. Žáci mohou navštěvovat i “velký sbor”, aby se co nejdříve mohli zapojit do vystupování. Po přechodu do Sboru Studia Kokos doplatí rozdíl v ceně (tedy 500,-/ pololetí).

Otvíráme v případě zájmu.

60minut

Marcelka

Annie

500,- ?

 

Skupinová výuka kytary, ukulele, zobcová flétna, přípravka pro předškoláčky

Určená pro 3-4 žáky na hodině. V plánu je otevřít více skupinových hodin a žáky rozdělit podle jejich muzikantské úrovně. Lektor může navrhnout přesun do pokročilejší skupiny, nebo naopak.

Přípravka pro předškoláčky– zpívání, rytmika, seznámení s nástroji. 

Skupinu otvíráme v minimálním počtu 3 přihlášených.

60minut

Hanča-kytara

Anička-kytara

Maky-kytara

Annie-ukulele

Helča-flétna, přípravka

 

2000,- Konkrétní časy, které lektoři k výuce nabízí, naleznete po kliknutí na jejich jméno.
Skupinová výuka pop zpěv

Určená pro 3-4 žáky na hodině. Věnovat se budeme technice zpěvu, držení těla, vícehlasům, acapella písním, práci s mikrofonem.

60min

Alenka 2500,- Konkrétní časy, které lektoři k výuce nabízí, naleznete po kliknutí na jejich jméno.


 

Ad 2: Výuka v lekcích

Zakoupit lze 1, 6 nebo 13 lekcí. Lekce trvá 60 minut, u kapel 90minut. V případě potřeby lze celkový zakoupený čas rozdělit do více či méně lekcí (např. 6 zakoupených lekcí po 60 minutách rozdělit na 8 lekcí po 45 minutách nebo 4 lekce po 90 minutách). Časy lekcí se domlouvají po individuální domluvě s lektorem a dle potřeb žáků.

!!!PRO PŘIHLÁŠENÍ NA LEKCI KLIKNĚTE NA JMÉNO LEKTORA!!!

Název a popis lekce Lektor Cena za osobu 1 /6 /13 lekcí
Kapely

V hodině se budeme věnovat: aranžím písní, tvorbě vokálů, přípravě na koncerty, práci s mikrofonem,… Zkoušky individuálně domluvíme dle potřeby kapely. Po domluvě s lektorem lze zkoušet na zvukový aparát.

90min

Alenka 750,-/

kapelu/

90 minut

4400,-/ kapelu/

6x 90 minut

9 000,-/ kapelu/

 13x 90 minut

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA

klavír, kytara, ukulele, zpěv, bicí, saxofon, zobcová flétna

 13 lekcí

60 min

Annie-Klavír, ukulele, zpěv

Marcelka-klavír, zpěv

Hanča-Kytara

Markéta-kytara

Helča H.-saxofon, flétna

Dušan-bicí

Soňa – kytara, basa

Anna I. – klavír

350,-/

Žáka/

60 minut

2000,-/

Žáka/

6x 60 minut

4000,-/

Žáka/

13x 60 minut

V.I.P hodiny u Alenky

Individuální výuka pop zpěvu – pro žáky starší 15 let

Výuka zpěvu + kytary nebo piana

(věková výjimka možná po domluvě s lektorem)

Věnovat se budeme technice pop zpěvu (frázování písně, správné vyslovování, barva tónu, správný postoj a dýchání, interpretace…),

Lekce budou probíhat každý týden, po 14 dnech nemá výuka takovou efektivitu. Žák si lépe osvojí technická cvičení, když mezi hodinami nebude tak dlouhá časová prodleva. Předpokládá se samostatná příprava na hodinu.

Je možné lekce využít i k přípravě na konzervatoř, jako konzultaci hudební teorie, lekce doprovodné kytary, příprava na vystoupení (interpretace písně, pohyb na jevišti, moderace, práce s mikrofonem…) apod.

60min

 

Alenka 600,-/

Žáka/

60 minut

3000,-/

Žáka/

6x 60 minut

6000,-/

Žáka/

13x 60 minut

!!!PRO PŘIHLÁŠENÍ NA LEKCI KLIKNĚTE NA JMÉNO LEKTORA!!!

 

Číslo účtu našeho Studia Kokos je 2400531774/2010

Do poznámky prosím napište jméno žáka a informaci za co platíte.
např. Honza Novák – 1.pololetí kytara