Obecně o naší výuce

Vážení zájemci,

Vzhledem k personálnímu obsazení, kapacitám učeben a stále narůstajícímu počtu zájemců o hudbu (což nás velmi těší), jsme byly nuceny udělat několik změn v organizaci pravidelných lekcí studia Kokos. Věříme, že to povede k zefektivnění naší práce a nový systém bude ku prospěchu všech zúčastněných.

I nadále předpokládáme, že zájemci o naši výuku se budou aktivně podílet na veřejných vystoupeních, hudebních soutěžích, pořádaných nejen studiem Kokos, z. s. a pobytových akcí, které Studio Kokos, z. s. pro své účastníky několikrát do roka pořádá. Práce našich lektorů totiž hlavně k těmto cílům směřuje.

Děkujeme za Vaši přízeň a doufáme, že se s Vámi budeme i nadále potkávat.

Alenka, Katka a Hanka = Vaše Kokosmamky 🙂

Nabídka výuky ve školním roce 2021/22

Výuku dělíme do dvou okruhů:

  1. Výuka „skupinová“, která se bude řídit školním rokem, platba bude rozdělená na dvě částky za I. a II. Pololetí a hodiny jednotlivých lekcí budou na školní rok časově dané.

V rámci takto organizovaných hodin se budete moci přihlásit na: Hudební nauku, Sbor Studia Kokos (Přípravku na sbor) a Skupinovou výuku kytary, ukulele, pop zpěv…,  (více k jednotlivým lekcím najdete níže). 

  1. Výuka v lekcích, kde si budete moci zakoupit 1, 6 nebo 13 lekcí u daného lektora dle Vašeho zaměření. Tyto lekce jsou primárně určeny pro jednotlivce, případně kapely (více najdete níže).

Více k lekcím zde – při kliknutí na jméno lektora se vám zobrazí přehled nabízených časů. S žádostí o výuku kontaktujte vždy konkrétního lektora na jeho telefonním čísle. Děkujeme.

 

Čemu se věnujeme?

KYTARA – výuka kytary probíhá většinou individuálně, proto se výběr písní může úplně podřídit výběru žáka (pokud na ni technicky dosáhne). Kytaru vyučujeme ve stylu folk, country, pop..Tady je asi největší odlišení od výuky v ZUŠ. Nevěnujeme se tedy klasické kytaře (po domluvě lze nabídnout i klasickou hru podle not).
S kytarou na hodinách zpíváme, není to ale brané jako výuka zpěvu. Začátečníky bereme první rok klidně po třech, může tak někdy vzniknout nová kapela, když se dětem spolu dobře hraje 🙂

KLAVÍR – Ve výuce se prolíná trénink základních technických dovedností pomocí klasických cvičení. Důraz se ale klade na písně, improvizaci i doprovody. Záleží na přání žáka, zda se chce věnovat klasické hře na klavír nebo populárním skladbám. Na hodinách se věnujeme i písničkám doprovázeným podle kytarových značek. Pokud se žák věnuje i kapele nebo sólovému zpěvu, lektor připraví klavírní party dle potřeby.

POPOVÝ ZPĚV – výuka probíhá individuálně, po zvládnutí základních pěveckých technik se věnujeme populárním písním dle výběru žáka, jsou-li pro něj technicky dosažitelné. Žák vystupuje v doprovodu lektorky, s podkladem nebo se doprovodí sám.

RYTMIKA / BICÍ – začátečníci začínají výukou na bonga nebo jeden buben, v možnosti je i cajon. Pokročilejší žáci mohou začít na bicí soupravu, záleží na dohodě s lektorem.

KAPELA – hodiny kapel mohou mít 60, 90 či 120 minut, dle dohody a potřeby. Na hodinách se ladí rytmika, vokály, aranže písní. Probíhá příprava na vystoupení. Pokud kapela přinese vlastní píseň, lektor se snaží nezasahovat do melodie či textu, jen usměrní kapelu, kudy píseň zpracovat ( například aby text seděl správně češtinářsky do melodie, aranžersky upraví nástrojové obsazení, rytmické sladění kapely…)

UKULELE – poslední dobou velmi oblíbený nástroj, hodiny probíhají obdobně jako u kytar, jen má nástroj o dvě struny méně 🙂

ZOBCOVÁ FLÉTNA – sólová hra na zobcovou flétnu (soprán či alt) probíhá podobně jako v ZUŠ, pokročilejší žáci mohou chodit ve dvou, využijeme pak skladby pro dvě flétny.

BASA – zajistíme i výuku basové kytary, většinou jde o kytaristy, kteří se chtějí zapojit do kapely, které chybí basa 🙂 Na hodinách se připravují písně do kapely.

PŘÍPRAVKA PRO MALÉ – Otevřeme tyto lekce pouze, pokud je dostatečný zájem. Probíhá hromadně pro max 5 předškolních dětí. Na hodinách zpíváme písničky, děti se seznámí se základy kytary, piana, rytmiky.. lépe se jim pak vybírá nástroj, kterému by se chtěly věnovat další rok.

 

SBOR  “KOKOSBOR” – Zatím pracovní název našeho sboru. Vede ho Alenka s Marcelkou a Annie a složení členů je smíšené (dospěláci, děti, kluci, holky). Zkoušky probíhají úterky 17:30 – 19:30. Výběr písní je zatím popového či folkového rázu. Nezpíváme z not, vokály tvoříme na místě, do vystupování zapojujeme nástroje (nejsme čistě pěvecké uskupení). Základem našeho sboru se stala facebooková skupina, kde jsou k puštění nahrávky jednotlivých hlasů pro vaše domácí zopakování či připomenutí partů. Jsou tu i texty, na kterých na hodinách pracujeme… Často tu dochází i k hlasování o nových písní nebo se na fb skupině řeší výjimečné zkoušky kvůli vystupování. Snažíme se, aby “Kokosbor” zpíval na veřejnosti často, věnujeme se i skladbám, kde má sbor doprovodnou funkci (doprovází sólového zpěváka..). Zatím máme v repertoáru písně z Pomády, od kapely Marien, od Michaela Jacksona, v zimě jsme zpracovali Ewu Farnou, po létě se připravujeme na písně od Petra Bendeho a od Ladybirds (příprava na dvacáté výročí kapely, kde bude sbor vystupovat).

HUDEBNÍ NAUKA – Pro začátečníky je nauka plná poznáváním not, pomlk, základními notovými zápisy… Náplní hodin pro pokročilejší bývá rozpoznávání intervalů, stupnic, akordů. Probíráme základní harmonické funkce a ukazujeme na jednoduchých písničkách. Lze žáka i připravit na přijímací zkoušky na konzervatoř nebo pomůžeme s hudební naukou, kterou po něm chtějí na vysokých školách.