Omluvy

Omluvy:

Pokud nestihnete danou hodinu omluvit včas (více než 24 hodin před začátkem hodiny), bude počítána jako odučená, protože lektor nestihne zareagovat a domluvit třeba náhradní hodinu s jiným žákem. Pokud lektor nebude moci na hodinu dorazit, zařídí suplování nebo Vás o problému bude neprodleně informovat a nabídne náhradní hodinu.