Helča Hausmannová

Helča se specializuje na hru na saxofon, zobcovou flétnu a obecnou přípravku pro předškoláčky.

S žádostí o hodiny u Helči v níže uvedených časech, kontaktujte přímo ji na uvedeném telefonním čísle. Děkujeme.

Ceny lekcí naleznete zde.

Helča Hausmannová +420 721 244 495

Muzikantský životopis:

Ing. Helena Perglová (Hausmannová), DiS.

V roce 2022 jsem absolvovala na Mezinárodní konzervatoři Praha v oboru jazzový saxofon. V dubnu 2024 mne čeká absolventská zkouška v oboru jazzový zpěv na téže konzervatoři.

V roce 2015 jsem úspěšně ukončila magisterské studium na Fakultě financí a účetnictví na VŠE v Praze.

S hudebním vzděláváním jsem začala v první třídě, kdy jsem začala docházet na ZUŠ na hodiny klavíru. Později jsem začala navštěvovat soukromé hodiny flétny a sólového zpěvu. Následoval klarinet a saxofon, a právě hru na jazzový saxofon jsem se rozhodla rozvinout studiem na konzervatoři. K saxofonu jsem si přibrala ještě druhý obor – jazzový zpěv.

V průběhu let jsem působila v mnoha hudebních uskupeních, za všechny mohu jmenovat kupř. Ad Hoc Milana Čejky. V současné době aktivně působím v kapele Kohoutí stopa.

Při výuce hry na hudební nástroj kombinuji hru na nástroj s rozvojem znalostí hudební teorie. Na učení mě baví individualita žáků. Snažím se každému připravit program “na míru” tak, aby žáky hodiny bavily a zároveň pro ně byly přínosem a obohacením. Přípravky jsou pak zaměřeny na obecný hudební rozvoj (rytmus, hudební sluch, základy správného dýchání, přehled o hudebních nástrojích, základy hudební teorie) a koncipovány jsou opět podle individuálních dispozic žáka.