Hudební víkend do 18 let

Zveme vás na hudební víkend pro muzikanty do 18 let

Termín: 4. – 6. 10. 2024

Cena: 3100,- pro pravidelné návštěvníky hudebního Studia Kokos, z. s. , 3400,- pro ostatní

z této částky je 1500,- nevratná záloha, kterou je neutné uhradit po zaslání přihlášky; doplatek stačí při nástupu na hudební víkend. Lze zaslat i celou částku na účet, přičemž nevratných zůstává 1500,-.

Číslo účtu: 2400531774/2010
VS: 050424
Vzkaz pro příjemce: jméno účastníka.

V ceně víkendu:

  • Ubytování v chatě s plnou penzí (jídlo 5x denně + pitný režim)
  • Služby lektorů, lekce dle zaměření účastníka
  • Hra na zvukový aparát se zvukařem
  • Zpěvník k tématu
  • Soutěže a hry, pomůcky, odměny
  • Závěrečný koncert pro rodiče (neděle odpoledne)

Co ti na víkendu nesmí chybět:

  • kostým k tématu víkendu
  • hudební nástroj nebo hlasivky 😉
  • dobrá nálada

Letos opět na Penzionu Kitty v Lučanech nad Nisou

Informace k akci:

Organizujeme prodloužený hudební víkend pro mládež do 18 let. Od pátku do neděle budou probíhat individuální i skupinové semináře různých druhů i náročností.

Myslíme si, že ve společnosti 20-25 dětí mohou vzniknout zajímavé hudební projekty. Cílem našeho připraveného programu je celkové zdokonalení našich svěřenců v hudebních oblastech, ve kterých se pohybujeme a ze skupiny účastníků stmelit fajn partu muzikantů.

Děti si vyzkouší základy rytmiky,

hudební nauky, zpěvu, zájemci se mohou zdokonalovat ve hře na piano, kytaru nebo flétny atd.. Dalšími poznatky z hudebního víkendu jsou základy technického zajištění – tedy “zvukařiny”. (Jednotlivé semináře nejsou na všech víkendech stejné. Většinou zvládneme jeden až dva dle zájmu a úrovně účastníků a na dalším běhu proměníme). Po celý víkend bude k dispozici jednoduchý zvukový aparát. Zájemci mohou vyzkoušet zvukařskou práci a všichni účastníci budou zkoušet svá vystoupení na mikrofony. Závěrem našeho programu je připravený koncert pro rodiče a známé. Zazní nové, nebo alespoň nově upravené písně a určitě i jedna společná sborová píseň.