Kontaktní list

Kontaktní list vyplňuje každý žák (dítě i dospělý) na každý školní rok po usazení jeho lekcí do rozvrhu – tedy ví, den a čas lekce a jméno lektora. Dříve, prosím, nevyplňujte!

Vyplněním kontaktního listu souhlasíte, že se žák stane členem Studia Kokos, s. z. K členství se vztahují veškeré povinnosti vyplývající ze stanov Studia Kokos, z.s., interní směrnice a vyhlášky Studia Kokos, s. z., mimo jiné i právo Studia Kokos, s. z. na využití a zveřejnění fotografií, videí, zvukových nahrávek i psaných textů pořízených během trvání členství (tj. od 1. září – 31. června aktuálního školního roku).

Vámi uvedené informace slouží pouze pro interní potřeby Studia Kokos, z. s.

KONTAKTNÍ LIST K VYPLNĚNÍ ZDE