Závazné přihlášení

Přihlášení na hudební víkend možné ZDE!!!  Info k hudebnímu víkendu

   

  Odesláním formuláře potvrzujete, že jste se seznámil/a s podmínkami akce.
  Obratem Vám na uvedený email přijdou platební podmínky, případně další informace.

  Informace výše zmíněné spadají pod obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Správce osobních údajů je Studio KOKOS, z.s. se sídlem Rovná 336, Kokonín, 468 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 02295873, DIČ: CZ0229573. Právním důvodem zpracování osobních údajů je tento souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje nebudou zpracovávány za účelem přímého marketingu, ani nebudou předmětem automatického rozhodování ani profilování.

  Přihlášení je závazné.


  Svým přihlášením udělujete souhlas společnosti Studio Kokos, z.s. (dále správce) , se sídlem Rovná 336, Kokonín, 468 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 02295873, DIČ: CZ0229573 (dále jen „Správce údajů“), aby dle čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů zpracovávala vámi vyplněné osobní údaje.

  Osobní údaje nebudou zpracovávány za účelem přímého marketingu, ani nebudou předmětem automatického rozhodování ani profilování.

  Dále také svým online přihlášením udělujete Souhlas s pořizováním fotografií, audio a videozáznamů z akcí konaných Studiem KOKOS, z.s. dle § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas může kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu lze učinit jednostranným písemným prohlášením vůči správci osobních údajů, doručeným do místa sídla správce. Tím máte právo, aby správce jeho osobní údaje vymazal.  Máte právo na přístup k osobním údajům s tím, že můžete po správci požadovat informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, případných příjemcích osobních údajů, plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy. Správce je povinen na žádost  poskytnout kopii osobních údajů.  Máte právo na opravu nepřesných údajů, na omezení zpracování právo, v případě podezření na nezákonný postup správce při zpracování osobních údajům, podat podnět/stížnost správci nebo Úřadu pro ochranu osobních údajů.

  Tento souhlas je svobodným konkrétním, informovaným a jednoznačným projevem vůle zákonného zástupce subjektu osobních údajů a je udělován dobrovolně a bezplatně.